Telefon Santrali

Telefon santralinin görevi sınırlı sayıdaki dış hatları iç hatlara bağlamaktır. Basit arama sınırlamaları ve yönlendirmeleri yapmak, çağrıyı beklemeye almak, aktarmak, ve hatta bekleme müziği çalmak gibi ek özellikler de sunabilir.

Asli görevi sınırlı sayıdaki dışhatları genelde daha fazla ama gene sınırlı sayıdaki içhatlara bağlamaktır. · Buna ek olarak basit arama sınırlamaları ve yönlendirmeleri yapmak, çağrıyı beklemeye almak, aktarmak, ve hatta bekleme müziği çalmak gibi ek özellikler de sunabilir. Ama bunlar çok sınırlıdır. Not: Sesli Mesaj (Voicemail) ve İnteraktif Sesli Cevap (IVR) telefon santrallerinin temel özelliklerinden değildir, bu nedenle çoğu santral üreticisi bunları ayrı paket olarak satar